หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อหน่วยงาน การจัดการความรู้
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักอธิการบดี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

...
     
 
ข่าววันที่: 01 เม.ย 2560 

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เดินทางไปเยี่ยมสำนักงานรับสมัครนิสิตของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Admission Office)ณ นครปักกิ่ง

...
     
 
ข่าววันที่: 01 เม.ย 2560 

ดร. อณาวุฒิ  ชูทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”   ดร. อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”

...
     
 
ข่าววันที่: 01 เม.ย 2560 

ดร. วิภาพรรณ  ชูทรัพย์ ได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ   ดร. วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ

...
     
 
ข่าววันที่: 01 เม.ย 2560 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.